The Hybrid Stages of Toyota Prius III

 

Een document met een Engelse beschrijving van de verschillende fases (stages) waar de hybride aandijving van de Prius 3 zich in kan bevinden.

 

 

Afkortingen:

 

EV-mode:

Full electric drive (Golf cart mode).

 

ICE:
The internal-combustion engine.


SOC:
The state of charge of the HV-Battery. (How much charge it has.) Shown by an icon with 8 bars on the MFD (multi-function display).

MG1:
Motor/generator 1. Most commonly used to crank the ICE for starting, and to generate electricity from the output of the ICE, which can then help drive MG2 or charge the battery.

MG2:

Motor/generator 2. Most commonly used to drive the car, alone or in combination with the ICE, and to provide regenerative braking.

 

Gen 2 en Gen3:

The 2d and 3d generation Toyota Prius.

 

 

Zie ook > 5 Stages of Hybrid Operation Toyota Prius 2

 

De webmaster  

Verwarming interieur met aandrijving in Eco-mode

 

De Prius heeft een keuze uit 3 rijstanden, die de bestuurder kan selecteren om de efficiency, de prestaties en het brandstofverbruik nog verder te verbeteren. Deze standen zijn, Eco-mode, Normaal mode en Power mode

 

In de ECO-stand reageert de smoorklep minder direct op plotselinge bewegingen van het gaspedaal en wordt de regeling van de airconditioning geoptimaliseerd om het brandstofverbruik nog verder te verlagen. Afhankelijk van de rijomstandigheden kan de ECO-stand de rijder helpen een brandstofbesparing van 10 - 15% te realiseren.

 

In de Normaal-stand reageert de Prius lineair op het gaspedaal en zijn er geen extra energiebesparende maatregelen actief.


In de POWER-stand wijzigt de reactie op gasgeven en levert de Prius meer vermogen om de acceleratie te verbeteren en het rijplezier te vergroten.

 

De Eco-stand heeft als extra energiebesparende maatregel het optimaliseren van de werking van de airconditioning.

Dit heeft tot gevolg, dat de hoeveelheid energie die gebruikt wordt om het interieur te verwarmen en/of te koelen geoptimaliseerd wordt, zodat er geen onnodige energie wordt gebruikt. Om te kijken wat dat voor effect heeft op de verwarming van het interieur, heb ik de navolgende test uitgevoerd.

 

 

Verwarming van het interieur - Toyota Prius 3

 

Ecomodus
Koelen en verwarmen gaat stapsgewijs en met gecontroleerde hoeveelheid energie, daardoor efficient.

Er is nagenoeg geen overshot aan energie, maar gedoseerde hoeveelheid.
Het interieur komt langzaam op zijn ingestelde temperatuur.

Na ongeveer 10 km (10 min.) rijden was het interieur op temperatuur.

 

Startwaarden voor de test,

- Test uitgevoerd in de avond, geen invloed van zonlicht.
- Airco in automatische stand.

- Gemiddelde snelheid 60 km/h.

- Koelwatertemp. <10 gr. C.
- Buitentemperatuur: +5 gr. C.
- Interieurtemperatuur: +5 gr. C.
- Temp. instelling airco: +20 gr. C.

 

Resultaat tijdens de rit,
- Koelwater temp. 40 gr.C. - ventilator stnd 1
- Koelwater temp. 45 gr.C. - ventilator stnd 2
- Koelwater temp. 50 gr.C. - ventilator stnd 3
- Koelwater temp. 55 gr.C. - ventilator stnd 4

- De ventilator gaat niet automatisch naar de maximaalstand.

 

Normaal/powermodus
Koelen en verwarmen gaat met grotere hoeveelheid energie dan in Eco-modus.
Mogelijk overshot aan energie en daardoor minder efficient.
Het interieur is wel sneller op zijn ingestelde temperatuur dan in de Eco-modus.

Na ongeveer 6 km (6 min.) rijden was het interieur op temperatuur.

 

Startwaarden voor de test,

- Test uitgevoerd in de avond, geen invloed van zonlicht.
- Airco in automatische stand.

- Gemiddelde snelheid 60 km/h.

- Koelwatertemp. <10 gr. C.
- Buitentemperatuur: +5 gr. C.
- Interieurtemperatuur: +5 gr. C.
- Temp. instelling airco: +20 gr. C.

 

Resultaat tijdens de rit,
- Koelwater temp. 40 gr.C. - ventilator stnd 1
- Koelwater temp. 43 gr.C. - ventilator stnd 2
- Koelwater temp. 46 gr.C. - ventilator stnd 3
- Koelwater temp. 49 gr.C. - ventilator stnd 4
- Koelwater temp. 52 gr.C. - ventilator stnd 5

- Koelwater temp. 55 gr.C. - ventilator stnd 6

- De ventilator gaat indien nodig automatisch naar de maximaalstand (afhankelijk v/d warmtevraag).

 

Note:

Deze test is een moment opname en zuiver indicatief.

Tijdens afwijkende rijsnelheden, vochtigheidsgraad en/of startvoorwaarden, etc. zal de uitkomst anders zijn.

 

De webmaster  

Hybride aandrijving Prius 3

 


 

De webmaster  

Het Toyota Prius 3 instructieboekjes NL - (pdf formaat, scan versies)

 

Voor toekomstige eigenaren die nog wachten op de aflevering van hun nieuwe Prius 3, is er hier een gescande versie van het instructieboekje te downloaden. Met dank aan een enthousiast lid van de Prius community, die dit monnikenwerk op zich heeft genomen.

 

Het Instructieboekje van de auto (Boekversie: 04-2009 en 01651-18009-00, Scanversie)

 

Klik hier om de file te openen.

 

 

Het instructieboekje van het HDD navigatiesysteem (Boekversie: 02-2009 en 08545-18009-00, Scanversie)

 

Klik hier om de file te openen.

 

 

Het instructieboekje van het TNS510 navigatiesysteem (Orginele Toyota pdf file)

 

Klik hier om de file te openen.

 

De webmaster  

Persoonlijke voorkeursinstellingen Prius 3 - (dealeroptie)

 

Het is mogelijk om de werking van verschillende onderdelen en functies in de Prius 3 aan uw persoonlijke voorkeur aan te passen. Deze voorkeursinstellingen kunnen alleen op verzoek van de eigenaar door de dealer worden gewijzigd.

 

Onderwerp Functie Standaard instelling Keuzeoptie
Smart entry system met startknop / en werkingssignalen (alarmknipperlichten). Smart entrysysteem met startknop Aan Uit
Werkingssignalen (alarmknipperlichten) Aan Uit
Afstandsbediening Afstandsbediening Aan Uit
Automatische vergrendeling na niet openen portier 30 sec.

60 sec.

120 sec.

Werkingssignalen (alarmknipperlichten) Aan Uit
Werkingssignalen (zoemervolume) Niveau 7 Niveau 1 t/m 6
Uit
De zoemer klinkt als op sluiten wordt gedrukt met geopende portier Aan Uit
Alarm installatie (indien aanwezig) Werking als portieren met mechanische sleutel worden ontgrendeld Aan Uit
Automatische verlichting (indien aanwezig) Gevoeligheid lichtsensor Niveau 3 Niveau 1 t/m 5
Tijd die verstrijkt voordat de koplampen worden uitgeschakeld nadat de portieren zijn gesloten 60 sec. 0 sec.
30 sec.
90 sec.
Motorvoertuig verlichting overdag Aan Uit
Verlichting Vertraging interieurverlichting 15 sec. 7,5 sec.
30 sec.
Werking als portieren worden ontgrendeld Aan Uit
Werking nadat de startknop in de uit stand wordt gezet Aan Uit
Werking als u de auto nadert terwijl u de sleutel bij u draagt (als de interieur verlichting in de stand "Door" staat) Aan Uit
Verlichting voetenruimte (indien aanwezig) Aan Uit

Werking van de voetenruimte verlichting tijdens het rijden

(indien aanwezig)

Aan Uit
Meter, navigatiesysteem, instrumentenpaneel Sensorgevoeligheid m.b.t. helderheid van de instrumentenverlichting in verhouding tot de lichtsterkte buiten de auto 0 Niveau -2 t/m +2
Sensorgevoeligheid m.b.t. het terugzetten van de helderheid van de instrumentenverlichting in verhouding tot de lichtsterkte buiten de auto 0 Niveau -2 t/m +2
Airconditionong met afstandbediening (indien aanwezig) Werking starten via de toets A/C op de afstandsbediening Houd de toets 0,8 sec. ingedrukt 1 keer indrukken
2 keer indrukken
Houd de toets 2,4 sec. ingedrukt
Uit
Werking stoppen via de toets A/C op de afstandsbediening 2 keer indrukken 1 keer indrukken
Houd de toets 0,8 sec. ingedrukt
Houd de toets 2,4 sec. ingedrukt
Uit
Waarschuwingszoemer achteruitrijden werkingssignalen (zoemer) bij inschakelen van de achteruit-versnelling Herhaald piepsignaal Enkel piepsignaal
Waarschuwingssignaal veiligheidsgordels Waarschuwings zoemer veiligheids-gordel gekoppeld aan de rijsnelheid Aan Uit
 
De webmaster  

Lege batterij van elektronische sleutel + noodstartfunctie

 

Batterijen hebben niet het eeuwige leven, zo ook niet de batterij in de elektronische sleutel van de Prius 3.

Onder normale omstandigheden zal de batterij in de sleutel tussen de 1 á 2 jaar meegaan.

Wat te doen als het keyless-startsysteem niet blijkt te werken, omdat de batterij leeg is.

In tegenstelling tot de Prius 2 heeft de Prius 3 geen sleuf om de elektronische sleutel in te stoppen.

En met de sleutel in je zak of tas is het niet mogelijk om de Prius te starten als de batterij bijna leeg of leeg is.

 

In dit noodgeval kan het hybridesysteem toch gestart worden.

Ik heb dit uitgetest terwijl de batterij uit de elektonische sleutel verwijderd was.

 

- Druk het rempedaal in en houd de elektronische sleutel met de zijde van het Toyota logo tegen de startknop (powerbutton).

- Druk binnen 10 sec. na het klinken van de zoemer de startknop in en houd daarbij het rempedaal ingedrukt.

 

Heeft u een bijna lege batterij!

Vervang deze dan zo snel mogelijk door een nieuw exemplaar.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noodstartfunctie, wanneer het hybridesysteem niet wil starten volgens de normale startprocedure.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stap 1 - Activeer de parkeerrem

Stap 2 - Zet het contact in de stand ACC (1 maal indrukken startknop, zonder de rem in te drukken).

Stap 3 - Houd het rempedaal stevig ingetrapt en de startknop gedeurende ong. 15 sec. ingedrukt.

 

Wanneer het hybridesysteem ook niet wil starten volgens deze noodmaatregel neem dan contact op met uw dealer.

 


De webmaster

Energie besparende functie m.b.t. ontladen 12 volt hulp accu

 

In de Prius 2 was het mogelijk om met een schakelaar onder het dashboard het keyless-entry systeem uit te schakelen.

Op deze manier kon er voor gezorgt worden, dat de 12 volt hulpaccu niet te snel en te ver ontladen werd tijdens langdurige stilstand van de Prius (b.v. tijdens een lange vakantie of ziekbed).

 

In de Prius 3 is deze schakelaar niet meer aanwezig, maar is er een geautomatiseerd besparingsprogramma, die zowel de 12 volt hulpaccu als ook de batterij in de elektronische sleutel beschermd tegen te snelle ontlading.


Onder de volgende omstandigheden wordt de automatische instapfunctie (keyless entry) uitgeschakeld,
1. Als de instapfunctie 5 dagen niet is gebruikt.
2. Als de elektronische sleutel zich min. 10 min binnen een straal van 2 mtr van de auto bevindt.
3.

Als de instapfunctie tenminste 9 dagen niet meer is gebruikt, kan de auto alleen via de bestuurdersportier worden

ontgrendeld. Pak in dit geval de greep van de bestuurdersportier vast of gebruik de afstandsbediening of de mechanische sleutel om de auto te ontgrendelen.

Het systeem keert weer terug naar de normale werking wanneer,
1. De auto wordt vergrendeld door het aanraken van het vergrendel sensorgebied in de portiergreep.
2. De auto wordt vergrendeld/ontgrendeld met de afstandsbediening of mechanische sleutel.

 

 

De webmaster

12 volt starthulp aansluiten


Wanneer je na een langdurige stilstandperiode (3 weken of meer) onverhoopt geconfronteerd wordt met een lege 12 volt accu in de Toyota Prius, dan kun je de hybride aandrijving starten d.m.v. een externe 12 volt spanning (starthulp).

De 12 volt accu bevindt zich achterin de kofferbak van de Prius, maar die is moeilijk te bereiken wanneer deze leeg is.

Toyota heeft daarom een extra 12 volt aansluiting gemaakt onder de motorkap.

Hier is een externe hulpspanning aan te sluiten, zodat de hybride aandrijving gestart kan worden.

 

De startprocedure en aansluitingen staan beschreven op blz. 519 van het instructieboekje.

Voor de duidelijkheid vindt u hier een viertal foto's van de posities waar de + en - kabels aangesloten dienen te worden.

 

 

 

 

 


De webmaster

Parkeerrem en "Neutraalstand" Prius 2 en 3


Zet de versnelling van de Prius als het hybride systeem d.m.v. de powerbutton in bedrijf genomen niet langdurig in de neutraalstand. De HV-accuset kan dan niet opgeladen worden. Activeer altijd de elektrische parkeerrem als u lang stil moet staan en om wat voor reden dan ook het hybridesysteem in bedrijf wilt houden.

 

Waarom wordt in dit geval de HV-accu niet opgeladen?

De voorwielen en MG2 zijn zonder tussenkomst van een conventionele koppeling mechanisch met elkaar verbonden. Om te voorkomen dat in de neutraalstand van de versnellingshandel de wielen worden aangedreven worden in de neutraalstand alle vermogenstransistoren in de inverter uitgeschakeld. De aandrijfkracht naar de wielen is daardoor tot nul gereduceerd. In deze situatie wekt MG1 nagenoeg geen elektrische energie op, ook al is de verbrandingsmotor in bedrijf.

De HV-accuset wordt daardoor niet opgeladen, maar verliest wel lading via de converter naar het 12 volt systeem en naar de eventueel in bedrijf zijnde airconditioning. De HV-accu zou hierdoor op de lange duur te ver ontladen kunnen worden.

Er is een uitzonderingssituatie op het bovenstaande verhaal en dat is de wasstraat!

Als u met de Prius door een geautomatiseerde wasstraat wilt gaan, dan moet het hybridesysteem geactiveert blijven en de versnelling in de neutraalstand staan.

Nooit in een automatische wasstraat de elektrische parkeerrem activeren!

De "P" knop (parkeerrem) activeert een mechanische blokkering in de transaxle ruimte, daardoor wordt de aandrijving mechanisch geblokkeerd. De Prius wil dan niet meer voor of achteruit.


De webmaster

 

 

 

Op deze pagina vindt u interessante informatie en gebruikerstips voor en door Prius 3 eigenaren.

Info en Tips!